Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokhandel


Danmarks modell

En utredning om styrningen av kommunalekonomin

0.00 €


Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.

20.00 €


Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Den nya kommunallagen från 2015 tillsammans med de mest centrala lagarna för dig som förtroendevald.

15.00 €


Kom och bygg framtidens kommun

Kommunen skapar själv sin framtid: genom sin verksamhet, sitt arbete och sina val formar och utvecklar kommunen sin verksamhetsmiljö. Framtidens kommun kommer att ha sju olika roller: bildnings-, välfärds-, delaktighets- och gemenskapsrollen och närings-, sysselsättnings-, livsmiljö- och självstyrelserollen samt utvecklingsoch partnerskapsrollen.

0.00 €


Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning

Vässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna.

15.00 €


Kommunallagen - bakgrund och tolkningar (2017)

FÖRHANDSINFO Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar har befäst sin ställning som lärobok och handbok om den praktiska tillämpningen av kommunallagen. Den nya totalreviderade upplagan behandlar kommunallagen från 2015, som i sin helhet tillämpas från 1 juni 2017. Boken är oumbärlig för dig som behöver djupare insikter i kommunens förvaltning och beslutsfattande.

149.00 €


Handbok för kommunens kommunikation

Anvisningar om kommunikation och marknadsföring till kommuner och organisationer som producerar kommunala tjänster.

Suomeksi

20.00 €


Dags för jämställdhet

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i praktiken.

0.00 €