Bokhandel - Kommunerna.net

Bokhandel


Momshandbok för kommuner och samkommuner

Handboken fokuserar på problem som uppstått i det praktiska arbetet.

40.00 €


Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning

Vässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna.

15.00 €


Mall för grundavtal

Grundavtalsmallen för samkommuner innehåller motiveringar med närmare redogörelser för vilka faktorer det lönar sig att beakta när ett grundavtal utarbetas. Det är meningen att de enskilda samkommunerna ska komplettera bestämmelserna i avtalsmallen.

0.00 €


Handbok för kommunens kommunikation

Anvisningar om kommunikation och marknadsföring till kommuner och organisationer som producerar kommunala tjänster.

Suomeksi

20.00 €


Kommunallagen - bakgrund och tolkningar (2017)

FÖRHANDSINFO Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar har befäst sin ställning som lärobok och handbok om den praktiska tillämpningen av kommunallagen. Den nya totalreviderade upplagan behandlar kommunallagen från 2015, som i sin helhet tillämpas från 1 juni 2017. Boken är oumbärlig för dig som behöver djupare insikter i kommunens förvaltning och beslutsfattande.

149.00 €


Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

I denna allmänna anvisning har det gjorts uppdateringar främst i kapitel 9, som gäller avskrivningar och nedskrivningar. Dessutom har ändringarna i kommunallagen och bokföringslagen beaktats. Den uppdaterade anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen från 2011. Den nya anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2016.

0.00 €


Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Den nya kommunallagen från 2015 tillsammans med de mest centrala lagarna för dig som förtroendevald.

15.00 €


Direktörsavtal för kommun- eller samkommunsdirektören

Ramar och spelregler för ledningsarbetet

0.00 €


Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017.

0.00 €

 
 

Sök produkter

 

 

Aktuella böcker

 

Nyhet!

Om du inte hittar boken du söker, ring publikationsförsäljningen, tfn (09) 771 2431