Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Samhälle, teknik och miljö

Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. Rekommendation

Avgiftsgrunder och mall för taxa för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter 2012. RekommendationKommunförbundet har sammanställt en ny mall för byggnadstillsynstaxa. Avsikten har varit att ge rekommendationen en praktisk disposition. Den innehåller färre paragrafer och har en annan disposition än den förra. Avgiftsgrunderna stöder ett bestämmande av avgifterna så att de bättre svarar mot kostnaderna. Kommunförbundet ger inga rekommendationer om kommunens byggnadstillsynsmyndighets avgifter i eurobelopp.
2012. ISBN 978-952-213-876-7
Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter. Stöd för prioritering av uppgifter och kommunsamarbete

Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter. Stöd för prioritering av uppgifter och kommunsamarbeteDe förändringar som sker i kommunernas omvärld förutsätter också utvärdering av servicestrukturerna i styrningen av byggandet.
2007. ISBN 978-952-213-231-4
Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevaldaHandboken för den kommunala miljövårdsmyndigheten är avsedd för ledamöterna i det organ som sköter miljövårdsärendena i kommunen.
2018. ISBN 978-952-293-605-9
Enkäten om kommunernas miljövårdsförvaltning 2009

Enkäten om kommunernas miljövårdsförvaltning 2009Enkäten om kommunernas miljövårdsförvaltning genomfördes våren 2009.
2010. ISBN 978-952-213-672-5
Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitetDet är fråga om stora saker när kommunerna beslutar om styrningen av markanvändningen, om miljön, de tekniska tjänsterna, sin egendom och trafiksystemet.
2017. ISBN 978-952-293-542-7
Handbok för utarbetande av byggnadsordning

Handbok för utarbetande av byggnadsordningPublikationen innehåller anvisningar till kommunerna för arbetet med att revidera byggnadsordningen.
2013. ISBN 978-952-293-106-1
Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Handboken består av två delar: i den första beskrivs lagstiftningen som ligger till grund för miljöskyddsföreskrifterna, processen för utarbetande och meddelande av föreskrifter samt utvecklingsbehoven inom den nuvarande lagstiftningen med tanke på miljöskyddsföreskrifterna.
Den andra delen innehåller modellföreskrifter och modellmotiveringar till föreskrifterna.
2020. ISBN 978-952-293-705-6
Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattareHandbok för förtroendevalda
2018
Klimatförändringen och kommunerna

Klimatförändringen och kommunerna

Handbok för kommunernas klimatarbete
2020. ISBN 978-952-293-710-0
Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånare

Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånareSammanfattning av handboken om miljöhälsa och samhällen
2016
Kloka val för utveckling av lokalsamhällena

Kloka val för utveckling av lokalsamhällenaAv broschyren framgår vad som är viktigt att beakta i olika beslutssituationer för att samordningen ska lyckas. Broschyren är i första hand tänkt för kommunala beslutsfattare.
2014. ISBN 978-952-293-213-6
Kommunens adressystem. Anvisningar och rekommendationer

Kommunens adressystem. Anvisningar och rekommendationerSom en del av informationssamhällets utveckling och verksamheten i samhället överlag blir det allt viktigare att ha tidsenliga adressuppgifter.
2007. ISBN 978-952-213-203-1
Markpolitiska verksamhetsprinciper och kommunens ekonomi - information till kommunala beslutsfattare

Markpolitiska verksamhetsprinciper och kommunens ekonomi - information till kommunala beslutsfattareKommunens planläggning och lösningar inom markpolitiken påverkar avsevärt kommunens ekonomi.
2009. ISBN 978-952-213-490-5
Principer för kommunens och statens kostnadsansvar inom landsvägshållningen

Principer för kommunens och statens kostnadsansvar inom landsvägshållningenTrafikverket och Kommunförbundet har uppdaterat rekommendationen från år 2001 om hur kostnaderna för väghållning av allmänna vägar ska fördelas mellan kommunerna och staten.
2010. ISBN 978-952-213-678-7
Svensk stadspolitik

Svensk stadspolitikGranskning enligt innehållet i Sören Häggroths
rapport Svensk Storstadspolitik
2015. ISBN 978-952-293-314-0
Ta hand om infrastrukturen. För kommunala beslutsfattare

Ta hand om infrastrukturen. För kommunala beslutsfattareI publikationen som riktar sig till beslutsfattare beskrivs hur de kommunala förtroendevalda kan arbeta för en fungerande och ekonomisk infrastruktur i den egna kommunen. Dessutom beskrivs de aspekter som de kommunala förtroendevalda bör beakta då de fattar beslut om den kommunägda infrastrukturen.
2013. ISBN 978-952-293-112-2
Utarbetande av avfallshanteringsföreskrifter

Utarbetande av avfallshanteringsföreskrifterHandbok om kommunala avfallshanteringsföreskrifter för beredare och beslutsfattare
2014. ISBN 978-952-293-239-6