Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Juridik

Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017.

Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä


Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.
2016. ISBN 978-952-293-456-7
Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Detta kapitel i förvaltningsstadgan tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar som betalas till kommunens förtroendevalda enligt kommunallagen och fullmäktiges beslut.
2017
Mall för grundavtal

Mall för grundavtal

Grundavtalsmallen för samkommuner innehåller motiveringar med närmare redogörelser för vilka faktorer det lönar sig att beakta när ett grundavtal utarbetas. Det är meningen att de enskilda samkommunerna ska komplettera bestämmelserna i avtalsmallen.
2016. ISBN 978-952-293-425-3
Språklagstiftningen och kommunerna. 2 uppl.

Språklagstiftningen och kommunerna. 2 uppl.Vilka förväntningar kan den enskilda individen ställa på sin kommun respektive vilka skyldigheter har kommunerna i språkligt hänseende?
2008. ISBN 951-755-826-0