Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sosiaali ja terveys

Arkeen Voimaa - pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea

Arkeen Voimaa - pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea

Kirjan tarkoituksena on antaa tietoa ja itsehoidon työkaluja, joiden avulla on mahdollista tehdä pieniä muutoksia ja parantaa arjen sujuvuutta sairaudesta ja sen aiheuttamista oireista huolimatta. Kirjassa on paljon käytännöllisiä vinkkejä mm. uupumuksen, kivun, terveyttä edistävän syömisen, liikkumisen ja vuorovaikutustaitojen hallintaan. Kirja kannustaa asettamaan itselle sopivia tavoitteita, tekemään päätöksiä ja etsimään tukea ja tietoa hyvinvointiin liittyen.
2017. ISBN 978-952-293-469-7

Pris 20.00 €

 


Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta

Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaKirja pohjautuu Infektioiden torjunta sairaalassa -kirjan 5. painokseen. Asiantuntijat ovat uusineet ja ajanmukaistaneet sen luvut; osa on kokonaan uusia.
2010. ISBN 978-952-213-656-5

Pris 70.00 €

 


ITE3: 2010. Laskentatyökirja

ITE3: 2010. LaskentatyökirjaITE3: 2010 -laskentatyökirja sisältää laskentapohjan (Excel) ohjeineen arviointien yhteenvetoja ja analyysejä varten, ITE3-lomakepaketin (Pdf) sekä tietoa ITE-menetelmästä (PowerPoint).
2010

Pris 70.00 €

 


ITE3: 2010. Opas ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmän käyttöön

ITE3: 2010. Opas ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmän käyttöönITE3-julkaisu esittelee Kuntaliitossa kehitetyn itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmän periaatteet, rakenteen sekä käyttöesimerkkejä ja opastuksen ITE-laskentatyökirjan käyttöön. Julkaisuun sisältyy lomakepaketti. ITE3-julkaisu korvaa aiemmat ITE- ja ITE2-julkaisut.
2010. ISBN 978-952-213-675-6

Pris 30.00 €

 


Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossa

Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossaKliininen mikrobiologia terveydenhuollossa -kirjan toinen painos on ajanmukaistettu.
2005. ISBN 951-755-957-7

Pris 28.00 €

 


Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266

Havaintoja ARTTU2-kunnista.
Tutkimuksessa on laadittu malli, jonka avulla voidaan tunnistaa kuntien sote-palvelujen kustannuseroja ja niiden syitä.
2017. ISBN 978-952-293-513-7

Pris 25.00 €

 


Roolikartta vanhemmuuden, parisuhteen ja itsenäistymisen tueksi

Roolikartta vanhemmuuden, parisuhteen ja itsenäistymisen tueksiKirjassa esitellään kolme eri roolikarttaa: vanhemmuuden, parisuhteen ja itsenäistyvän nuoren roolikartat. Roolikarttojen sanallinen kuvaus perustuu tuttuihin käsitteisiin, minkä vuoksi kirjan lukija tai roolikarttojen käyttäjä ei tarvitse laajoja teoreettisia tietoja.
2011. ISBN 978-952-213-743-2

Pris 23.00 €