Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Ledarskap och förvaltning

Handbok för kommunens kommunikation

Handbok för kommunens kommunikationAnvisningar om kommunikation och marknadsföring till kommuner och organisationer som producerar kommunala tjänster.
2016. ISBN 978-952-293-393-5

Pris 20.00 €

 


Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning

Klarspråk i kommunen - en skrivhandledningVässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna.
2012. ISBN 978-952-213-971-9

Pris 15.00 €

 


Kommunen - från beslut till handling

Kommunen - från beslut till handlingKommunen – från beslut till handling är ett basverk för kommunala beslutsfattare och anställda och studerande på det kommunala området. Boken innehåller ett brett spektrum av allmän information om kommunens roll och betydelse i det finländska samhället. Boken introducerar sina läsare i kommuninvånarnas delaktighetsformer, kommunens uppgifter och skötseln av dem. Vidare beskrivs kommunens organisation och beslutsfattande, ledning, finansiering och styrning av ekonomin samt kommunikation.
2012. ISBN 978-952-293-105-4

Pris 35.00 €

 


Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisation

Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisationHandbok för kommunala arbetsplatser. I denna handbok behandlas arbetsplatskommunikationen som förmedling av budskap, men också som interaktion och förstärkare av gemenskapen.
2013. ISBN 978-952-293-076-7

Pris 20.00 €

 


Två förvaltningsspråk - Kaksi hallintokieltä

Två förvaltningsspråk - Kaksi hallintokieltäEn utredning om två förvaltningsspråk i kommuner. Denna utredning om två förvaltningsspråk i tvåspråkiga kommuner syftar till att precisera vad förvaltningsspråk och annan språkanvändning inom kommuner innebär i olika situationer.
2012. ISBN 978-952-213-938-2

Pris 10.00 €