Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Blanketter

Allmän medicin, Journal för specialområde ALL (A4)

Pris 0.90 €

 


Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk

Kan även köpas som elektronisk blankett (6-8800-s-e).
2001

Pris 3.00 €

 


Anhållan om överföring av hälsojournalens handlingar

Pris 0.90 €

 


Anställningsintyg

Pris 0.60 €

 


Ansökan för samlingslokal (A4)

Blankett för att ansöka om godkännande av samlingslokal.(MBF 54 §)
1988

Pris 0.60 €

 


Ansökan och beslut, Hemvårdsstöd för barn (A4)

Pris 0.68 €

 


Ansökan om äktenskapsskillnad (A4)

Blankett för att ansöka om äktenskapsskillnad. Ansökan om skilsmässa görs till tingsrätten i endera makens hemkommun.
1994

Pris 0.48 €

 


Ansökan till hälsovårdsnämnden om rehabilitering av frontveteraner och beslut (A5L)

Pris 0.90 €

 


Ansökan, Avgöranden som gäller planeringsbehov/Undantag (A4)

Blankett för avgörande som gäller planeringsbehov (137 § MarkByggL) eller undantag (171-174 § MarkByggL).
2000

Pris 1.20 €

 


Ansökan. Kommunens understöd till förening

Blanketten kan användas av förening eller grupp för ansökan om understöd från kommunen för sin verksamhet eller för ett visst projekt. Kolla med din kommun om aktuella understöd!

 

 


Ansökan/Anmälan, Ansvarig arbetsledare (A4)

Blankett för att ansöka om rätt att verka som ansvarig arbetsledare. Fungerar också som anmälan.
2003

Pris 0.60 €

 


Ansökan/Meddelande/Beslut, Lärares tjänstledighet (A4)

Ansökan/Meddelande/Beslut, Lärares tjänstledighet,
2003

Pris 0.43 €

 


Arbets- och jourschema för tandläkare vid hälsovårdscentral (A4)

Pris 0.60 €

 


Arbetsrapport, Tillsvidare antagen avbytare, block

Pris 4.50 €

 


Arbetsstidsschema för periodarbete (färg)

Flerfärg (A4)
2004

Pris 2.00 €

 


Arbetstidsschema för periodarbete

Svartvit (A4)
2003

Pris 2.00 €

 


Avtal för företagshälsovård

Pris 1.20 €

 


Avtal om stöd för närståendevård

Pris 1.20 €

 


Barndagvårdsavtal (A4)

Pris 1.20 €

 


Besvärsanvisning, Kommunalbesvär (A4)

Kommunstyrelsens/nämnds beslut
2003

Pris 0.46 €