Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Miljö och teknik

Diarium för ansökan om bygglov (A4, 58 sidor)

Pris 29.00 €

 


Intyg över förrättad syn/Syneprotokoll (A5L)

Pris 16.10 €

 


Kvitto över avgifter för byggnadstillsyn (A5L block à 25)

Pris 16.10 €