Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Förvaltning

Ansökan för samlingslokal (A4)

Blankett för att ansöka om godkännande av samlingslokal.(MBF 54 §)
1988

Pris 0.60 €

 


Ansökan om äktenskapsskillnad (A4)

Blankett för att ansöka om äktenskapsskillnad. Ansökan om skilsmässa görs till tingsrätten i endera makens hemkommun.
1994

Pris 0.48 €

 


Ansökan. Kommunens understöd till förening

Blanketten kan användas av förening eller grupp för ansökan om understöd från kommunen för sin verksamhet eller för ett visst projekt. Kolla med din kommun om aktuella understöd!

 

 


Ansökan/Anmälan, Ansvarig arbetsledare (A4)

Blankett för att ansöka om rätt att verka som ansvarig arbetsledare. Fungerar också som anmälan.
2003

Pris 0.60 €

 


Besvärsanvisning, Kommunalbesvär (A4)

Kommunstyrelsens/nämnds beslut
2003

Pris 0.46 €

 


Besvärsförbud, Rättelseyrkande/Kommunalbesvär (A4)

Pris 0.23 €

 


Diarium för ankommande brev

häftat, 50 blad
2001

Pris 12.15 €

 


Diarium för utgående brev

häftad, 50 blad
2003

Pris 12.15 €

 


Kvittoblankett, numrerade (A6L block à 25)

Pris 7.90 €

 


Reseräkning, block om 100 st

Pris 15.00 €

 


Reversalblanketter (A5L block à 3x25 självkopierande)

Pris 14.80 €