Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Maksuttomat pdf-julkaisut

Sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2019

Sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2019

Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta
2020
Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveystoimen tammi-joulukuun 2019 nettotoimintamenoja

Suurimpien kuntien sosiaali- ja terveystoimen tammi-joulukuun 2019 nettotoimintamenoja

Yhteenveto 43 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen eri toimintojen vuoden 2019 tammi-joulukuun nettotoimintamenoista. Niitä verrataan vuoden 2018 vastaaviin menoihin sekä vuoden 2019 ja 2020 alkuperäisiin talousarvioihin.
2020
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ja joustavuus kunnissa

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ja joustavuus kunnissa

Kuntaliitto selvitti kyselyn avulla esiopetuksen järjestämistä sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyökäytänteitä Manner-Suomen kunnissa. Kysely toteutettiin syksyllä 2019.
2020. ISBN 978-952-293-699-8
Hyvinvoinnin tietojohtaminen kunnissa. Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet

Hyvinvoinnin tietojohtaminen kunnissa. Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet

Uutta kunnista -sarjan julkaisu nro 2/2020
2020
Kunta-ala ennakoijana

Kunta-ala ennakoijana

Ennakointitoiminta kunnissa ja kuntayhtymissä 2019. Uutta kunnista -sarjan julkaisu nro 3/2020.
2020
Maaseudun valokuituinvestoinnit

Maaseudun valokuituinvestoinnit

Selvitys maaseudun valokuiturakentamisen tilanteesta ja toteutusmalleista sekä valokuidun saatavuuden vaikutuksesta väestönkehitykseen.

Suomen Kuntaliiton koordinoiman Maaseudun INFRA -verkoston tilaamassa selvityksessä käsitellään maaseudun valokuituverkkojen tilannetta sekä valokuituinvestointien toteutusmalleja ja rahoitusta. Lisäksi selvityksessä arvioidaan valokuituinvestointien paikallisia ja alueellisia sosioekonomisia vaikutuksia.
2020. ISBN 978-952-293-701-8
Yhdessä elinvoimaa

Yhdessä elinvoimaa

Kaksi mallia kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön.

Järjestöt ovat kunnille tärkeitä kumppaneita. Kumppanuus voi toimia eri tavoin ja eri asteisesti. Julkaisussa keskitytään kuvaamaan kahden kunnan elinvoimasopimustyötä, jossa kunnan ja järjestöjen välillä toimii tiivis yhteistyön toimintamalli.


Hulevesien hallinnan organisointi kunnissa

Hulevesien hallinnan organisointi kunnissa

Raportti vuoden 2019 kyselytutkimuksen tuloksista
2020. ISBN 978-952-293-698-1
Kokeilukulttuuri ja kokeilut innovaatiotoiminnan edistäjinä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2016-2018

Kokeilukulttuuri ja kokeilut innovaatiotoiminnan edistäjinä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2016-2018

Uutta kunnista -sarjan julkaisu nro 1/2020
2020
Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -esiselvitys

Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -esiselvitys

Esiselvityksessä esitellään nykyistä tilannekuvaa koulutuksen järjestämisen kentällä huomioiden väestökehitys, taloudelliset näkymät sekä lainsäädännön nykyiset mahdollisuudet.
2020. ISBN 978-952-293-690-5
Kunnan talous kuntoon - mutta miten?

Kunnan talous kuntoon - mutta miten?

Kuntatalouden tila kokonaisuudessaan on nyt heikko samalla, kun merkittävät haasteet odottavat jo kulman takana. Erot kuntien kesken ovat kuitenkin suuret. Keskiarvoihin tuijottaminen ei vie yksittäistä kuntaa eteenpäin, tarvitaan syvempää analysointia. Tätä tarkoitusta varten Kuntaliiton kuntatalousyksikössä kehitettiin kuntien käyttöön erityinen talouden toimintamalli, kuntatalouden terveystarkastus, joka on vakiinnuttanut paikkansa osana Kuntaliiton palveluita ja se tunnetaan jatkossa nimellä Kuntatalouden kuntotarkastus.
2020. ISBN 978-952-293-689-9
Nopeusrajoituksen 30 km/h turvallisuusvaikutukset

Nopeusrajoituksen 30 km/h turvallisuusvaikutukset

Kaupunkien kokemukset rajoituksen käytöstä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nopeusrajoituksen 30 km/h liikenneturvallisuusvaikutuksia. Lisäksi kerättiin kaupunkien kokemuksia nopeusrajoituksen 30 km/h käytöstä. Tutkimuksessa keskityttiin alueellisiin ja katukohtaisiin nopeusrajoituksiin.
2020. ISBN 978-952-293-692-9
Kehityskompassi. Työkalu sosiaali- ja terveysalan kehittäjille käyttäjäkeskeiseen palvelusuunnitteluun

Kehityskompassi. Työkalu sosiaali- ja terveysalan kehittäjille käyttäjäkeskeiseen palvelusuunnitteluun

Kehityskompassi-julkaisu ohjaa kehitystyön rajalliset resurssit tärkeimpiin kohteisiin, edistää parhaita käytänteitä, auttaa välttämään sudenkuopat sekä luo kehitystiimille yhteisen kielen ja tarjoaa kehitystiimille ja johdolle visuaalisen, yhteisen näkemyksen kehitysprojektin tilasta. Työkirja ohjeistaa ja auttaa Kehityskompassin käyttämisessä.
2020. ISBN 978-952-293-687-5
Kunnanjohtajiin kohdistunut epäluottamus vuosina 2014-2018

Kunnanjohtajiin kohdistunut epäluottamus vuosina 2014-2018

Uutta kunnista -julkaisu nro 7/2019

Tässä selvityksessä tarkastellaan Manner-Suomen kunnanjohtajiin kohdistunutta epäluottamusta, joka ilmenee virallisena aloitteena.
2019
Kuntaliiton esteellisyyssanasto

Kuntaliiton esteellisyyssanasto

Sanasto laadittiin keväällä 2019 esteellisyyttä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin vastaavan esteellisyysrobotin kehityksen tueksi, mutta sitä voidaan hyödyntää myös yleisemmin viestinnän tukena ja käsitetiedon lähteenä.
2019
Kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käyttö 2019

Kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käyttö 2019

Uutta kunnista -julkaisu nro 8/2019

Raportissa tarkastellaan kuntien verkkoviestintää ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tarkastelussa ovat niin kuntien verkkopalveluiden kehittäminen kuin sisältö.
2019
Opas kunnanjohtajan kehityskeskusteluista

Opas kunnanjohtajan kehityskeskusteluista

Oppaassa kuvataan yleisellä tasolla kaksi eri toimintamallia kehityskeskusteluihin. Kehityskeskustelujen toimintamallit ja käytänteet vaihtelevat kunnittain.
2019. ISBN 978-952-293-670-7
Ennakoinnilla uusia tulevaisuudennäkymiä kuntien laajaan hyvinvointityöhön

Ennakoinnilla uusia tulevaisuudennäkymiä kuntien laajaan hyvinvointityöhön

Kuntaliiton Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti toteutti syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana ennakointiprosessin, jossa tarkasteltiin, mitä hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa kuntalaisen kannalta tulevaisuudessa vuonna 2030.
2019. ISBN 978-952-293-681-3
Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskningsprogrammet ARTTU2:s slutrapport.
Denna rapport är en översättning av det finska originalet "Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä". Acta nr 273
2019. ISBN 978-952-293-679-0
Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019

Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019

Selvityksen avulla piirretään kuvaa siitä, mitä kunnallinen nuorisotyö tällä hetkellä on ja miten ja millaisissa toimintaympäristöissä sitä tällä hetkellä tehdään.
2019. ISBN 978-952-293-677-6