Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

KT:n julkaisut

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etuKT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen opas KVTES-palkkausjärjestelmän paikalliseen soveltamiseen. Oppaasta on hyötyä, kun tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmiä kehitetään ja päivitetään kunnissa ja kuntayhtymissä.
2013. ISBN 978-952-213-997-9

Pris 5.50 €

 


Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossa

Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossaOpas tehtävien ja työnjakojen muutoksista on laadittu tueksi palvelutuotannon kehittämiseen.
2016. ISBN 978-952-293-410-9

Pris 10.00 €

 


Tuloksellisuus ja työelämän laatu

Tuloksellisuus ja työelämän laatuJulkaisuun on koottu kunta-alan sopimukset ja suositukset tuloksellisuudesta, henkilöstöjohtamisesta ja työhyvinvoinnista.
2014. ISBN 978-952-293-231-0

Pris 10.00 €

 


Tuloksellisuutta palkkausjärjestelmällä

Tuloksellisuutta palkkausjärjestelmälläKT Kuntatyönantajat ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat laatineet yhteisen oppaan OVTES-palkkausjärjestelmästä. Oppaassa kerrotaan, miten tuloksellisuus huomioidaan opetusalan palkkauksessa.
2013. ISBN 978-952-293-107-8

Pris 5.50 €

 


Työhyvinvointia johtamaan!

Työhyvinvointia johtamaan!Oppaassa on kuvattu ja arvioitu neljän kunnan
strategisen hyvinvoinnin tilaa ja
kehitetty viitekehystä hyvinvoinnin
johtamiseen. Opas on julkaistu osana kunta-alan strategisen hyvinvoinnin ohjelmaa.
2011. ISBN 978-952-213-816-3

Pris 0.00 €