Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Information

Handbok för kommunens kommunikation

Handbok för kommunens kommunikation

Anvisningar om kommunikation och marknadsföring till kommuner och organisationer som producerar kommunala tjänster.

Suomeksi


Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning

Klarspråk i kommunen - en skrivhandledningVässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna.
2012. ISBN 978-952-213-971-6
Kommunen informerar

Kommunen informerarStrategisk planering av informationen, kommunkoncernens information, informationspraxis som stöder delaktighet, invånarrådgivning, information till medierna, mötesinformation, personalinformation, webbinformation, marknadsföring och krisinformation.
2004. ISBN 951-755-914-3
Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisation

Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisationHandbok för kommunala arbetsplatser. I denna handbok behandlas arbetsplatskommunikationen som förmedling av budskap, men också som interaktion och förstärkare av gemenskapen.
2013. ISBN 978-952-293-077-4
Nycklar till förändringskommunikation i kommunerna

Nycklar till förändringskommunikation i kommunernaPublikationen är i första hand tänkt som stöd för kommunikatörerna och kommunernas ledning.
2013. ISBN 978-952-293-081-1
Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationerHandboken för kommunernas krisinformation presenterar verksamhetsprinciper och praktiska instruktioner kring krisinformation.
2009. ISBN 978-952-213-505-6