Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Social- och hälsovård

Allmän medicin, Journal för specialområde ALL (A4)

Pris 0.90 €

 


Anhållan om överföring av hälsojournalens handlingar

Pris 0.90 €

 


Ansökan och beslut, Hemvårdsstöd för barn (A4)

Pris 0.68 €

 


Ansökan till hälsovårdsnämnden om rehabilitering av frontveteraner och beslut (A5L)

Pris 0.90 €

 


Arbets- och jourschema för tandläkare vid hälsovårdscentral (A4)

Pris 0.60 €

 


Avtal för företagshälsovård

Pris 1.20 €

 


Avtal om stöd för närståendevård

Pris 1.20 €

 


Barndagvårdsavtal (A4)

Pris 1.20 €

 


Blodtryckskort

Pris 0.90 €

 


Familjedagvårdarens rapport

Pris 0.23 €

 


Febertabell, sex veckor (A4L)

Pris 0.60 €

 


Frikort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7)

Pris 0.15 €

 


Förhandsuppgifter för arbetsplatsutredningen, Företagshälsovård (A3, vikt)

Pris 1.20 €

 


Graviditetsövervakning (A4)

Pris 1.20 €

 


Graviditetsövervakning, tilläggsblad

Pris 0.90 €

 


Grunduppgifter (A4)

Pris 0.90 €

 


Hemservice, Service som klienten/familjen erhållit (A4)

Pris 0.41 €

 


Hemservice, vård- och serviceplan

Pris 0.37 €

 


Hälso- och sjukvård, Skolåldern, Grunduppgifter

Blanketten för grunduppgifter är stommen i styrsystemet och på den registreras alla viktiga uppgifter om skolelevens hälsa och välbefinnande inklusive eventuella förändringar.
2005

Pris 1.20 €

 


Hälso- och sjukvård, Spädbarns- och lekåldern, Grunduppgifter flickor

Pris 1.20 €