Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Handböcker för förtroendevalda

Så fungerar kommunen. Välfärd! Bildning! Livskraft!

Så fungerar kommunen. Välfärd! Bildning! Livskraft!

Så fungerar kommunen är ett grundläggande verk för kommunalt förtroendevalda, kommunanställda och studerande. Boken lämpar sig för alla som vill skaffa sig baskunskaper om kommunen eller uppdatera sig om läget inom kommunsektorn.
2017. ISBN 978-952-293-553-3

Pris 35.00 €

 


Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

Det är fråga om stora saker när kommunerna beslutar om styrningen av markanvändningen, om miljön, de tekniska tjänsterna, sin egendom och trafiksystemet.
2017. ISBN 978-952-293-542-7
Kommunalt sammanträde

Kommunalt sammanträde

Kommunalt sammanträde är en komprimerad presentation av beslutsfattandet och mötesförfarandet i kommunen. Huvudvikten ligger på mötesförfarandet, men boken tar också upp viktiga frågor kring beslutssystemet såsom befogenhetsfördelning, övertagningsrätt, jäv och offentlighet. Särbestämmelserna om Åland ingår som ett separat kapitel i boken.
2017. ISBN 978-952-293-495-6

Pris 20.00 €