Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Myllyntaus Oiva

Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminen

Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminenLain 1214/01 mukaiset pelastustoimialueet aloittavat toimintansa vuoden 2004 alussa.

Pelastustoimi on tällöin järjestettävä kuntien yhteistoimintana joko kunnan pelastuslaitoksena tai kuntayhtymänä.
Kaikissa järjestämistavoissa on ratkaistava taloudenohjaukseen liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat toiminnan eriytystä, maksuosuuksien määräytymistä, investointien rahoitusta ja erityisesti siirtymävaiheessa omaisuuden luovutukseen ja avaavan taseen muodostamiseen liittyviä käytäntöjä sopimus- ja jäsenkuntien budjetoinnissa ja kirjanpidossa.
Suosituksessa ohjeistetaan eri eriyttämisvaihtoehtoihin liittyviä menettelytapoja.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1134
ISBN 952-213-075-3
År 2003
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordräddningsväsen, ekonomi

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 405 kB