Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Daghemmets dagbok

Dagbokens sidor består av två exemplar och har tryckts på självkopierande papper.

I boken finns 2x4 st A-sidor och 2x12 st B-sidor. Sidorna har numrerats löpande så att det finns två av varje nummer.

Uppgifter om publikationen

Pris 28.54 €
Beställningsnummer 6-2523-s
År 2005
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelorddagvård