Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Besvärsanvisning, Kommunalbesvär (A4)

Kommunstyrelsens/nämnds beslut

Uppgifter om publikationen

Pris 0.46 €
Beställningsnummer 6-3075-s
År 2003
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordändringssökande, besvär