Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Suomen Kuntaliitto

Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter. Stöd för prioritering av uppgifter och kommunsamarbete

Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter. Stöd för prioritering av uppgifter och kommunsamarbeteDe förändringar som sker i kommunernas omvärld förutsätter också utvärdering av servicestrukturerna i styrningen av byggandet.

I och med kommun- och servicestrukturreformen ökar behovet att granska en effektiv användning av kommunernas resurser och fördelar med samarbete. Också kommunens livskraft, konkurrenskraft och kvaliteten på byggandet är viktiga aspekter vid granskningen av uppgifter och resurser.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1211
ISBN 978-952-213-231-4
År 2007
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommun- och servicestrukturreformen, byggnadsövervakning

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 393 kB