Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Ansökan för samlingslokal (A4)

Blankett för att ansöka om godkännande av samlingslokal.(MBF 54 §)

Uppgifter om publikationen

Pris 0.60 €
Beställningsnummer 6-6604-s
År 1988
Utgivare Finlands Kommunförbund