Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

Redovisning av avfallshantering som bilaga till ansökan eller anmälan om byggande eller rivning.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.50 €
Beställningsnummer 6-6625-s
År 2004
Utgivare Finlands Kommunförbund