Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Avtal om fastighets anslutning till vatten- och avloppsverk

Avgiftsbelagd elektronisk version. Levereras per e-post.

Uppgifter om publikationen

Pris 30.00 €
Beställningsnummer 6-8650-s-e
År 2001
Utgivare Finlands Kommunförbund