Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Ansökan. Kommunens understöd till förening

Blanketten kan användas av förening eller grupp för ansökan om understöd från kommunen för sin verksamhet eller för ett visst projekt. Kolla med din kommun om aktuella understöd!

Uppgifter om publikationen

Beställningsnummer 6-6295-S
Utgivare Finlands Kommunforbund
Nyckelordorganisation