Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Jalonen Harri, Aarva Kim, Juntunen Pekka, Laihonen Harri, Laitinen Ilpo, Lönnqvist Antti

Arvoverkkoa kokemassa - saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. Acta nro 226

Arvoverkkoa kokemassa - saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. Acta nro 226Kirjassa tarkastellaan hyvinvointipalvelujärjestelmän johtamista ja kehittämistä sekä tuottavuuden että innovaatioiden näkökulmista. Kirjassa esitetään myös käytännön toimenpide-ehdotuksia hyvinvointipalvelujärjestelmän johtamisen kehittämiseksi.

Kirja muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa koostuu kuudesta artikkelista, joissa kussakin avataan hyvinvointipalvelujärjestelmän johtamisen haasteita erilaisista teoreettisista näkökulmista. Empiirisen tarkastelun kohteena artikkeleissa toimii Helsingin sosiaaliviraston arvoverkko. Arvoverkolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu sosiaaliviraston järjestämisvastuulla olevien hyvinvointipalvelujen tuottamisesta sekä sitä lähellä olevasta toiminnasta.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1407
ISBN 978-952-213-736-4
År 2011
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordvälfärdssektorn, innovationer, ledarskap, produktivitet, nätverk, komplexitet

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 624 kB