Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner. Rekommendation

Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner. RekommendationRekommendationen är uppdaterad enligt kommunallagens nuvarande bestämmelser om ekonomiplanering och utgående från aktuella utvecklingstrender inom organiseringen av den kommunala serviceproduktionen. Jämfört med den föregående publikationen är rekommenda-tionen utvidgad särskilt beträffande ekonomiplaneringen vid affärsverk. Ekonomiplaneringen i samkommuner utgör ett eget kapitel. Ett nytt kapitel är ekonomiplanering i övriga balansenheter och affärsverkssamkommuner samt ekonomiplanering i samarbetet mellan kommunerna.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1442
ISBN 978-952-213-827-9
År 2011
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommunal ekonomi, kommuner, samkommuner, budgeter, ekonomisk planering

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1660 kB