Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Leinonen Jaana

"Monelta suunnalta on suitsia suussa, mutta niiden kanssa on elettävä". Johtamisen liikkumavara kunnanjohtajan silmin. Acta nro 232

"Monelta suunnalta on suitsia suussa, mutta niiden kanssa on elettävä". Johtamisen liikkumavara kunnanjohtajan silmin. Acta nro 232Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan kuntajohtamista kunnanjohtajien näkökulmasta, keskeisenä käsitteenä johtamisen liikkumavara. Tutkimus nostaa esiin kuntajohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä todentaa kuntajohtamisen moniulotteisuutta. Tämän moniulotteisuuden taustalla ovat mm. kuntaorganisaation ja koko kuntayhteisön alati muuttuvat vuorovaikutussuhteet ja -rakenteet, johon vaikuttavat laajemmat, aina kunta-valtiosuhteeseen saakka ulottuvat elementit.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1451
ISBN 978-952-213-838-5
År 2012
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordledarskap, kommundirektörer, kommuner, kommunalförvaltning, komplexitet, grounded theory

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1257 kB