Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Lähteenmäki-Smith Kaisa et al.

Local and Regional Reform Processes in Norden. Acta Nr. 181

Local and Regional Reform Processes in Norden. Acta Nr. 181Aluesuunnittelun ja -kehittämisen tutkimuslaitos Nordregio on Kuntaliiton toimeksiannosta koonnut vertailevan kokonaiskuvan kunta- ja aluerakenteen uudistusprosesseista Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Analyysissa nostetaan esille yksittäisiä esimerkkitapauksia uudistuskokeiluista ja prosesseista, samoin kuin tehdään vertailuja uudistusten motivaatioiden ja toteutusmuotojen suhteen. Selvitys tarjoaa mielenkiintoisia aineksia Suomessa meneillään olevaan keskusteluun ja uudistusten valmisteluun. Julkaisu on englanninkielinen.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1469
ISBN 978-952-213-880-4
År 2006
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordregional utveckling

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 480 kB