Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Henriksson Linnéa

Två förvaltningsspråk - Kaksi hallintokieltä

Två förvaltningsspråk - Kaksi hallintokieltäEn utredning om två förvaltningsspråk i kommuner. Denna utredning om två förvaltningsspråk i tvåspråkiga kommuner syftar till att precisera vad förvaltningsspråk och annan språkanvändning inom kommuner innebär i olika situationer.

Därtill skall utredningen
förtydliga idén om två förvaltningsspråk och diskutera förutsättningarna för att genomföra idén och vilka typer av kommuner det rimligen kunde beröra. Utredningen lyfter därmed även fram olika sätt att arbeta för bättre språklig service.
Tvåspråkig - Kaksikielinen

Relaterade produkter

Kaksi hallintokieltä (E-bok)

Två förvaltningsspråk (E-bok)

Uppgifter om publikationen

Pris 10.00 €
Beställningsnummer 6-0122
ISBN 978-952-213-938-2
År 2012
Utgivare Finlands Kommunförbund