Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Meklin Pentti, Pekola-Sjöblom Marianne (eds.)

The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspective

The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspectiveThe summary report provides a compact picture of the Finnish reform to restructure municipalities and services and of the changes that municipalities have undergone over the course of the reform.

Språkversioner

Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242

Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen i Finland

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1563
ISBN 978-952-293-051-4
År 2013
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordutvärdering, kommunsammanslagningar, servicestruktur, reformer, kommunreform, kommuninvånare, effekter, forskningsprogram

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1766 kB