Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Piipponen Sirkka-Liisa

Arvoden och ersättningar till kommunernas förtroendevalda 2013

Arvoden och ersättningar till kommunernas förtroendevalda 2013Kommunaktuellt publikationsserie nr 1/2014.
I denna publikation behandlas de förtroendevaldas mötesarvoden och arvoden för viss tid och granskas hur arvodena utvecklats under 2000-talet.

Språkversioner

Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1636
ISSN 2342-5822
År 2014
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordersättningar, förtroendevalda, arvoden, inkomstbortfall , mötesarvoden

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 198 kB