Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Ojakoski Maria

Etisk dimension i kommunledning

Etisk dimension i kommunledningI detta utvecklingsinitiativ öppnas en diskussion om den etiska dimensionen i de kommunala beslutsfattarnas och ledarnas dagliga arbete.

Initiativet grundar sig på de frågor och
erfarenheter som kommit fram under projektet Nya generationens organisation och ledarskap (USO2), temaseminariet Fungerande dubbelt ledarskap – rykte, handlingar och följder, resultat från tankesmedjan Det kommunala ledarskapets etiska dimension samt publikationer
och undersökningar som gäller etiskt ledarskap.

Språkversioner

Eettinen ulottuvuus kuntajohtamisessa

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1655
ISBN 978-952-293-258-7
År 2015
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordledarskap, kommunalförvaltning, etik

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 696 kB