Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

KT Kuntatyönantajat

Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer

Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för cheferKommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer har utkommit i ny reviderad upplaga. Handboken ersätter den tidigare handboken från 2008.

Handboken innehåller information om anställningens början och slut, om permitteringar och om arbetsgivarens och arbetstagarens centrala rättigheter och skyldigheter. I slutet av handboken finns en lista över ändringarna efter utgivningen.

Du kan också ladda ner produkten elektroniskt.

Uppgifter om publikationen

Pris 8.00 €
Beställningsnummer 3-0862
ISBN 978-952-293-317-1
År 2015