Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Suomen Kuntaliitto ja PANK ry.

Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016

Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016Asiakirjat on tarkoitettu kuntien lisäksi yksityisten rakennuttajien ja asfaltti- ja tiemerkintäurakoitsijoiden käyttöön.

Asiakirjoissa on huomioitu Asfalttinormit 2011 ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 sekä rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (VNa) 205/2009. Asiakirjat ovat yhteensopivat muiden alalla yleisesti käytössä olevien asiakirjamallien kanssa. Työselostuksen rakenne ja lukujen numerointi noudattaa Rakennustieto Oy:n julkaisun InfraRYL 2010 luvun 21400 Päällysteet ja pintarakenteet ja tarvittaessa muiden lukujen rakennetta.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1729
ISBN 978-952-293-358-4
År 2016
Utgivare Suomen Kuntaliitto

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1337 kB