Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Vaine Jari

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminenJulkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista. Myös toimeksiantosopimukseen perustuvaa sijoitustoimintaa on selvitetty lyhyesti. Liiteosassa on esimerkki valtuuston sijoitustoiminnan perusteita koskevasta päätöksestä. Näiden lisäksi julkaisussa kiinnitetään huomiota finanssikriisin jälkeisten rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutuksiin palvelutarjontaan ja sitä kautta sijoituspäätöksiin. Päivitetyssä julkaisussa käsitellään jonkin verran myös kuntien kokonaisvarallisuuden hoitoa.

Relaterade produkter

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen, pdf-julkaisu (Publikation)

Uppgifter om publikationen

Pris 18.00 €
Beställningsnummer 509485
ISBN 978-952-293-417-8
År 2016
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordkonkurrensutsättning, riskhantering, placeringsverksamhet, beslutsfattande, avkastning, fonder, medelsförvaltning, förmögenhet, internkontroll, placeringar, finansmarknaden, kassamedel, depositionsskydd, placerarskydd, derivativa marknader, placeringstjänster