Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Anvisning om redogörelser för och register över bindningarEnligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017.

Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1777
ISBN 978-952-293-419-2
År 2016
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordjäv, förtroendevalda, tjänsteinnehavare, bundenhet, anmälningsplikt, personregister, register

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 210 kB