Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

KT Kuntatyönantajat

Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossa

Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossaOpas tehtävien ja työnjakojen muutoksista on laadittu tueksi palvelutuotannon kehittämiseen.

Oppaassa on kerrottu tehtävien ja työnjakojen muutostrendeistä sekä viime vuosina jo toteutetuista muutoksista. Samalla on nostettu esille asioita, joita muutosprosessissa on otettava huomioon. Opas sisältää ohjeita erityisesti terveydenhuollon tehtäväuudistuksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös muilla sektoreilla.

Opas on laadittu yhteistyössä KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken.

Tuote on myös ladattavissa sähköisesti.

Uppgifter om publikationen

Pris 10.00 €
Beställningsnummer 3-0863
ISBN 978-952-293-410-9
År 2016