Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

KT Kuntatyönantajat

Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvården

Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvårdenHandboken om förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar har utarbetats för att stödja utvecklingen av serviceproduktionen.

I handboken beskrivs förändringstrenderna och de förändringar som gjorts under de senaste åren. Samtidigt har frågor lyfts fram som bör beaktas i förändringsprocesserna. Handboken innehåller anvisningar särskilt för ändringarna i uppgifterna och arbetsfördelningen inom hälso- och sjukvården, men den kan också användas inom andra sektorer.

Handboken har utarbetats i samarbete mellan KT och huvudavtalsorganisationerna.

Uppgifter om publikationen

Pris 10.00 €
Beställningsnummer 3-0864
ISBN 978-952-293-412-3
År 2016