Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Mehtonen Mikko

Danmarks modell

Danmarks modellEn utredning om styrningen av kommunalekonomin

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1797
ISBN 978-952-293-463-5
År 2016
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordbudgetering, kommunal ekonomi, kommuner, borgmästare, borgen, social- och hälsovård, informationssystem, utjämningssystem, staten, finansiering, koordinering, styrning, sanktioner, danmark

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 2214 kB