Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2017

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2017Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på cirka 9 000 arbetstagare.

Timavlöning tillämpas för säsongartade arbetsuppgifter, som underhåll och renhållning av gator, park- och trädgårdsarbeten och olika bygg- och installationsarbeten.

Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 422 000 anställda.

Uppgifter om publikationen

Pris 11.00 €
Beställningsnummer 3-0876
ISBN 978-952-293-452-9
År 2017
Utgivare KT Kommunarbetsgivarna