Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Harjula Heikki

Kunnan kokousmuisti

Kunnan kokousmuistiKunnan kokousmuisti on tiivis esitys kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Pääpaino on kokouksen menettelytavoissa, mutta tarkastelun kohteina ovat myös päätöksentekojärjestelmän keskeiset asiat, kuten toimivallan jako, otto-oikeus, esteellisyys ja julkisuus.

Kokousmuistin kirjoittaja Heikki Harjula on toiminut johtavana lakimiehenä Kuntaliitossa ja hallintoneuvoksena korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja on nyt eläkkeellä.

Ruotsiksi

Uppgifter om publikationen

Pris 20.00 €
Beställningsnummer 509491
ISBN 978-952-293-497-0
År 2017
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordjäv, offentlighet, mötesteknik, förtroendevalda, protokoll, befogenhet, videokonferenser, kommunalförvaltning, beslutsfattande, möten