Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Valkeinen Tuija & Vuorento Reijo (toim.)

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Kuntatalous - monen muuttujan summaJulkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa luottamushenkilöille näkökulmaa kuntatalouden maailmaan
pohjaksi oman kunnan talousasioiden päätöksenteolle.

Julkaisu kattaa kuntatalouden rakenteen ja olennaiset piirteet, merkityksen osana kansantaloutta sekä kunta-valtiosuhteen. Käsillä oleva julkaisun neljäs painos sisältää kuntatalouden päivitetyt tiedot. Opas soveltuu myös kuntatalouden oppikirjaksi. Oppaan ovat kirjoittaneet Suomen Kuntaliiton asiantuntijat.

4. uudistettu painos

Julkaisun esittelydiat

Uppgifter om publikationen

Pris 30.00 €
Beställningsnummer 509499
ISBN 978-952-293-533-5
År 2017
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordkommunala tjänster, kommunal ekonomi, budgeter, ekonomisk planering, bokslut, nyckeltal, statsandelar, reformer, struktur, penningväsen