Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Myllymäki Riitta

Muutoksenhakuopas

MuutoksenhakuopasOpas on tarkoitettu käytännön käsikirjaksi kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle ja luottamushenkilöille.

Muutoksenhakua koskevan lainsäädännön sisältöä on pyritty selostamaan käytännönläheisesti. Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistua oikeuskäytäntöä on otettu laajasti mukaan, koska ratkaisut ohjaavat lakien soveltamista. Myös muutamia ylimpien laillisuusvalvojien kanteluasioissa antamia kannanottoja ja menettelytapasuosituksia tuodaan esille.

Uppgifter om publikationen

Pris 50.00 €
Beställningsnummer 509500
ISBN 978-952-293-534-2
År 2017
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordoffentlighet, kulturväsen, tingsrätter, markanvändning, ändringssökande, räddningsväsen, hälsovård, arbetstagare, tjänsteinnehavare, miljöskydd, miljöhälsovård, kommunalförvaltning, undervisningsväsen, lagstiftning, byggande, rättelseyrkande, personuppgiftslag, förvaltningsbesvär, tvistemål, brottmål