Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2018 - 2019

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2018 - 2019Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) omfattar 17 300 läkare i kommuner och i samkommuner.

Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 421 000 anställda.

Uppgifter om publikationen

Pris 13.00 €
Beställningsnummer 3-0891
ISBN 978-952-293-571-7
År 2018
Utgivare KT Kommunarbetsgivarna