Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2018 - 2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2018 - 2019Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på cirka 23 000 anställda. Avtalets största yrkesgrupp är personalen inom brand- och räddningsväsendet.

Övriga yrkesgrupper är bland annat fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Kommunerna och samkommunerna har totalt circa 421 000 anställda.

Uppgifter om publikationen

Pris 11.00 €
Beställningsnummer 3-0893
ISBN 978-952-293-575-5
År 2018
Utgivare KT Kommunarbetsgivarna