Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2018 - 2019

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2018 - 2019Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på cirka 8 000 arbetstagare.

Timavlöning tillämpas för säsongartade arbetsuppgifter, som underhåll och renhållning av gator, park- och trädgårdsarbeten och olika bygg- och installationsarbeten.

Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 421 000 anställda.

Uppgifter om publikationen

Pris 11.00 €
Beställningsnummer 3-0894
ISBN 978-952-293-577-9
År 2018
Utgivare KT Kommunarbetsgivarna