Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Handbok om sökande av ändring

Handbok om sökande  av ändringPublikationen är avsedd som en praktisk handbok för kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda.

Uppgifter om publikationen

Pris 50.00 €
Beställningsnummer 509504
ISBN 978-952-293-597-7
År 2018
Utgivare Finlands Kommunförbund