Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevaldaHandboken för den kommunala miljövårdsmyndigheten är avsedd för ledamöterna i det organ som sköter miljövårdsärendena i kommunen.

Av handboken framgår de viktigaste bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna inom den kommunala miljövårdsmyndighetens verksamhetsområde.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1931
ISBN 978-952-293-605-9
År 2018
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommuner, förtroendevalda, tjänsteinnehavare, miljöskydd, myndigheter, guider

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1720 kB