Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Piipponen Sirkka-Liisa

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda i kommunerna under den fullmäktigeperiod som inleddes 2017

Kommunaktuellt publikationsserie nr 1/2019.

I denna publikation behandlas mötesarvoden och arvoden för viss tid för förtroendevalda i de finländska fastlandskommunerna under fullmäktigeperioden som inleddes 1.6.2017.

Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1973
ISSN 2342-5822
År 2019
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1 085 kB