Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Horttanainen Erja (red.)

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019Kommunförbundets EU-intressebevakning syftar till att påverka EU:s lagstiftningsprocess för att EU-lagstiftningen ska främja välfärden och livskraften för medborgarna, kommunerna och regionerna i unionen. I Kommunförbundets mål för EU-ordförandeskapet betonas bland annat betydelsen av EU:s följande programperiod 2021–2027 för kommunerna och landskapen.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1990
År 2019
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordintressebevakning, EU-program, Europeiska unionen, kommuner, landskap, Finlands Kommunförbund, framtid, Finland, lagstiftning, målsättningar, ordförandeskap, medlemsstater

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 795 kB