Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Johanna Laaja, Johanna Korhonen & Sinikka Mikola (reds.)

Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet

Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhetDen här handboken handlar om hur likabehandling främjas i kommunen, närmare bestämt om planeringen och genomförandet. Varje kommuninvånare är en individ. Oberoende av personrelaterade orsaker har var och en rätt att få service, vara delaktig och leva i en trygg och säker miljö. Likabehandlingsarbetet berör inte bara minoriteter. Det gör kommunen till en bättre plats för alla.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1998
År 2019
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommuner, diskriminering, jämställdhet, jämlikhet

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 4443 kB