Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Riktlinjer för bildningen 2030

Riktlinjer för bildningen 2030Riktlinjer för bildningen är Finlands Kommunförbunds bildningspolitiska program, där riktlinjerna för Kommunförbundets centrala mål inom bildningspolitiken dras upp fram till 2030.

Med hjälp av bildningstjänster bygger man upp en stark grund för ett gott liv runt om i landet och stöder lokal samhörighet och trygghet. Kommunförbundets styrelse godkände politikprogrammet 19.9.2019.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2013
ISBN 978-952-293-659-2
År 2019
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordvuxenutbildning, yrkeshögskolor, yrkesutbildning, livslångt lärande, förskoleundervisning, klimatförändringar, medborgarinstitut, biblioteksservice, utbildningspolitik, kommuner, motionstjänster, gymnasiet, ungdomsarbete, basservice, andra stadiets utbildning, fritt bildningsarbete, fritidsväsen, service, utbildningstjänster, kulturtjänster, digitalisering, småbarnspedagogik, ungdomstjänster, grundläggande utbildning

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1534 kB