Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Meklin Pentti, Koski Arto, Pekola-Sjöblom Marianne & Airaksinen Jenni

Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276Forskningsprogrammet ARTTU2:s slutrapport.
Denna rapport är en översättning av det finska originalet "Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä". Acta nr 273

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2024
ISBN 978-952-293-679-0
ISSN 2490-0699
År 2019
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 2529 kB